Hier vindt u informatie over het gebruik van uw gegevens voor de IMITAS studie


Op deze pagina vindt u alleen informatie over het gebruik van uw gegevens voor de IMITAS studie. Voor uitgebreide informatie over het vastleggen van uw gegevens bij de 13 wekenecho, zie ook www.pns.nl., de website van het RIVM over pre- en neonatale screeningen.

Bij de 13 wekenecho doet u mee aan een wetenschappelijke studie: de IMITAS studie. Voor het gebruik van uw gegevens voor de IMITAS studie is uw toestemming nodig. Daarvoor moet u – bij de counselor – een toestemmingsformulier tekenen. 

Dsc08379


Waarom is het nodig om uw gegevens te gebruiken voor de IMITAS studie?

De IMITAS studie onderzoekt de voor- en nadelen van de 13 wekenecho. Om de voor- en nadelen van de 13 wekenecho goed te kunnen onderzoeken, hebben de onderzoekers gegevens nodig over het beloop en de uitkomsten van de zwangerschappen van de vrouwen die kiezen voor een 13 wekenecho.
Zie voor meer informatie www.pns.nl, de website van het RIVM over pre- en neonatale screeningen.

 

Welke gegevens zijn te zien voor de IMITAS onderzoekers?
De IMITAS onderzoekers krijgen alleen informatie die belangrijk is om de onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden. Het gaat bijvoorbeeld om gegevens over uw zwangerschap en bevalling.

Voorbeelden van gegevens die de onderzoekers kunnen zien:

 • Datum van counselingsgesprek en 13 wekenecho, datum waarop u bent uitgerekend, de uitslag van prenatale screening (de NIPT, de 13 en 20 wekenecho) en eventuele vervolgonderzoeken (uitgebreidere echo (GUO), vlokkentest, vruchtwaterpunctie, bloedonderzoek).
 • Gegevens over uw zwangerschap (zoals uw lengte, gewicht en eventuele bezoeken aan specialisten in het kader van de zwangerschap).
 • De geboortegegevens (geboortedatum en gezondheid van het kind).
 • Uw emailadres; om u persoonlijk te kunnen benaderen voor deelname aan een vragenlijst over uw mening over en ervaring met de 13 wekenecho.

 

Waarvoor kunnen de IMITAS onderzoekers persoonlijk contact met u opnemen?
De IMITAS onderzoekers nemen niet met iedereen persoonlijk contact op. De onderzoekers kunnen u persoonlijk per email benaderen voor:

 • Online vragenlijsten
  Dit gaat over uw mening over en ervaring met de 13 wekenecho. U wordt hiervoor via email gevraagd om mee te doen.
 • Interview
  Vrouwen (en partners) die de zwangerschap hebben beëindigd naar aanleiding van een afwijkende 13 wekenecho kunnen via email gevraagd worden of zij deel willen nemen aan een interview met de onderzoekers.

Bent u niet gemaild, maar zou u wel graag uw mening willen geven en ervaring willen delen met de 13 wekenecho in de vorm van een vragenlijst? Neem dan contact op met de onderzoekers via imitas@lumc.nl en vermeld hierbij uw uitgerekende datum. 

 • Als u de 13 wekenecho nog niet heeft gehad, kunt u zich opgeven tot 12 weken zwangerschap.
 • Als bij de 13 wekenecho mogelijk een afwijking bij uw kind werd gezien, kunt u zich opgeven tot 15 weken zwangerschap.

 

Hoe komen de IMITAS onderzoekers aan uw gegevens?

 • Peridos, dat is een landelijk digitaal dossier waarin zorgverleners in het kader van de screening op downsyndroom en het structureel echoscopish onderzoek (SEO) gegevens vastleggen om de kwaliteit en het proces van de screening te verbeteren.
 • Perined, dat is de organisatie die voor de verloskundig zorgverleners in Nederland gegevens verzamelt over geboortezorg, deze gegevens staan helemaal los van de landelijke databank Peridos en van het RIVM-CvB, zie perined.nl.
 • De Centra voor Prenatale DiagnostiekWaar komen uw gegevens te staan en wie kan uw gegevens in de databank van IMITAS inzien?
Het verwerken van de gegevens in de databank van IMITAS gebeurt gecodeerd. In de resultaten van de studie staan geen gegevens van herkenbare personen. Uw gecodeerde gegevens worden 20 jaar bewaard in een goed beveiligde databank die voldoet aan alle eisen voor medische, wetenschappelijke studies.


Hoe beschermen we uw privacy?
De IMITAS onderzoekers hebben geen directe toegang tot uw medische dossier. Alleen uw verloskundig zorgverleners en leden van het lokale onderzoeksteam hebben toegang tot uw medische dossier. Om uw privacy te beschermen worden de gegevens die we van u opslaan in de databank van IMITAS, verwerkt met een code. De IMITAS onderzoekers hebben alleen toegang tot deze gecodeerde gegevens. De sleutel van de code wordt op een beveiligde plek in uw ziekenhuis bewaard. Als we uw gegevens verwerken, gebruiken we steeds alleen die code. Ook in rapporten en publicaties over het onderzoek kan niemand terughalen dat het over u ging.


Kunt u de gegevens laten verwijderen of inzien? En zo ja: hoe?
Via de IMITAS onderzoekers kunt u uw gegevens voor de studie inzien of laten verwijderen. Let op: om betrouwbare conclusies te kunnen trekken, heeft de IMITAS zoveel mogelijk gegevens nodig. Daarom kunt u niet al uw gegevens uit de databank van IMITAS laten verwijderen. Meestal worden alleen uw persoonsgegevens verwijderd. U wordt dan niet (meer) benaderd om vragenlijsten in te vullen. De andere (gecodeerde) gegevens kunnen nog wel worden gebruikt voor de wetenschappelijke studie.


Wilt u meer weten over uw privacy?

 • Wilt u meer weten over uw rechten bij de verwerking van persoonsgegevens? Kijk dan op autoriteitpersoonsgegevens.nl.
 • Heeft u vragen over uw rechten? Of heeft u een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens? Neem dan contact op de onderzoekers: imitas@lumc.nl.
 • Als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, raden we u aan om deze eerst te bespreken met het onderzoeksteam. U kunt ook naar de Functionaris Gegevensbescherming van uw ziekenhuis gaan. Of u dient een klacht in bij de Autoriteit Persoonsgegevens.