Hier vindt u informatie over het gebruik van gegevens voor de IMITAS studie


Op deze pagina vindt u alleen informatie over het gebruik van gegevens voor de IMITAS studie. Voor uitgebreide informatie over het vastleggen van gegevens bij het eerste trimester SEO, zie ook www.pns.nl, de website van het RIVM over pre- en neonatale screeningen.

Dsc08379


Waarom is het nodig om gegevens te gebruiken voor de IMITAS studie?

De IMITAS studie onderzoekt de voor- en nadelen van het eerste trimester SEO. Om de voor- en nadelen van het eerste trimester SEO goed te kunnen onderzoeken, hebben de onderzoekers gegevens nodig over het beloop en de uitkomsten van de zwangerschappen van de vrouwen die kiezen voor het eerste trimester SEO.
Zie voor meer informatie www.pns.nl, de website van het RIVM over pre- en neonatale screeningen.

 

Welke gegevens zijn te zien voor de IMITAS onderzoekers?
De IMITAS onderzoekers krijgen alleen informatie die relevant is om de onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden. De gegevens blijven beperkt tot gegevens over de zwangerschap en bevalling.

Voorbeelden van gegevens die de onderzoekers kunnen zien:

 • Datum van counselingsgesprek en eerste trimester SEO, aterme datum, de uitslag van prenatale screening en eventuele vervolgonderzoeken.
 • Gegevens over de zwangerschap (zoals lengte, gewicht en eventuele bezoeken aan specialisten in het kader van de zwangerschap).
 • De geboortegegevens (geboortedatum en gezondheid van het kind).
 • Emailadres; om deelnemers persoonlijk te kunnen benaderen voor deelname aan een vragenlijst over hun mening over en ervaring met het eerste trimester SEO.

 

Waarvoor kunnen de IMITAS onderzoekers persoonlijk contact opnemen?
De IMITAS onderzoekers nemen niet met iedereen persoonlijk contact op. De onderzoekers kunnen vrouwen persoonlijk per email benaderen voor:

 • Digitale vragenlijsten
  Dit gaat over hun mening over en ervaring met het eerste trimester SEO. Vrouwen worden hiervoor via email gevraagd om mee te doen.
 • Interview
  Vrouwen (en partners) die de zwangerschap hebben beëindigd naar aanleiding van een afwijkende eerste trimester SEO kunnen via email gevraagd worden of zij deel willen nemen aan een interview met de onderzoekers.

Is uw cliënt/patiënt niet gemaild, maar zou ze wel graag haar mening willen geven over en ervaring willen delen met het eerste trimester SEO in de vorm van een vragenlijst? Neem dan contact op met de onderzoekers via imitas@lumc.nl.

 • Als ze het eerste trimester SEO nog niet heeft gehad, kan ze zich opgeven tot AD 12 weken.
 • Als bij het eerste trimester SEO mogelijk een afwijking bij het kind werd gezien, kan ze zich opgeven tot AD 15 weken.

 

Hoe komen de IMITAS onderzoekers aan de gegevens?

 • Peridos
 • Perined
 • De Centra voor Prenatale DiagnostiekWaar komen de gegevens te staan en wie kan de gegevens in de databank van IMITAS inzien?
Het verwerken van de gegevens in de databank van de IMITAS gebeurt gecodeerd. In de resultaten van de studie staan geen gegevens van herkenbare personen. De gecodeerde gegevens worden 20 jaar bewaard in een goed beveiligde databank die voldoet aan alle eisen voor medische, wetenschappelijke studies.


Hoe beschermen we de privacy?
De IMITAS onderzoekers hebben geen directe toegang tot het medische dossier. Alleen de verloskundig hulpverleners en leden van het lokale onderzoeksteam hebben toegang tot het medische dossier. Om de privacy te beschermen worden de gegevens verwerkt met een code. In de IMITAS database wordt alleen met deze code gewerkt. De IMITAS onderzoekers hebben alleen toegang tot deze gecodeerde gegevens in de databank. De sleutel van de code wordt op een beveiligde plek in het ziekenhuis bewaard. Als we de gegevens verwerken, gebruiken we steeds alleen die code. Ook in rapporten en publicaties over het onderzoek kan niemand terughalen over wie het gaat.


Kunnen de gegevens verwijderd of ingezien worden? En zo ja: hoe?
Via de IMITAS onderzoekers kan de deelneemster haar gegevens voor de studie inzien of laten verwijderen. Let op: om betrouwbare conclusies te kunnen trekken, heeft de IMITAS zoveel mogelijk gegevens nodig. Daarom kunnen niet alle gegevens verwijderd worden. Meestal worden alleen de persoonsgegevens verwijderd. De zwangere wordt dan niet (meer) benaderd om vragenlijsten in te vullen. De andere (gecodeerde) gegevens kunnen nog wel worden gebruikt voor de wetenschappelijke studie.


Wilt u of uw cliënt/patiënt meer weten over de privacy?

 • Kijk op autoriteitpersoonsgegevens.nl voor de rechten bij de verwerking van persoonsgegevens.
 • Zijn er vragen over de rechten? Of zijn er klachten over de verwerking van de persoonsgegevens? Neem dan contact op de onderzoekers: imitas@lumc.nl.
 • Zijn er klachten heeft over de verwerking van de persoonsgegevens, dan raden we aan om deze eerst te bespreken met het onderzoeksteam. De klacht kan ook ingediend worden bij de  Functionaris Gegevensbescherming van het ziekenhuis, of bij de Autoriteit Persoonsgegevens.