Welkom op de website van de IMITAS studie


Vanaf 1 september 2021 wordt het eerste trimester SEO landelijk in studieverband aangeboden in het programma Prenatale screening.

De IMITAS studie heeft als doel om potentiële voor- en nadelen in kaart te brengen van het toevoegen van het eerste trimester SEO aan het programma Prenatale screening.

Het RIVM is verantwoordelijk voor de uitvoering van het eerste trimester SEO. Kijk voor meer informatie over het eerste trimester op www.pns.nl, de website van het RIVM over pre- en neonatale screeningen.

Achtergrond

In 2016 heeft de Gezondheidsraad in zijn advies Prenatale screening al geadviseerd over het aanbieden van een echoscopisch onderzoek naar structurele afwijkingen (SEO) aan zwangere vrouwen rond 13 weken als onderdeel van het programma van prenatale screening. Veel afwijkingen die bij het tweede trimester SEO worden opgespoord, kunnen namelijk ook al eerder ontdekt worden. In het Gezondheidsraadadvies staat dat nu nog onvoldoende duidelijk is wat precies de opbrengst van het eerste trimester SEO is en hoe de voordelen zich verhouden tot de nadelen. Daarom adviseerde de Gezondheidsraad een landelijk wetenschappelijk onderzoek te doen naar opname van een SEO in het programma vanaf 12 tot 14 weken zwangerschap.

 

 

Actueel

 • 1 september 2021: NOS op bezoek bij onderzoeksgroep 13 wekenecho. Klik op deze link om het fragment te beluisteren. 

 • Start counseling eerste trimester SEO

  De counseling voor het eerste trimester SEO is gestart per 1 augustus 2021. Wanneer de zwangere deelneemt aan het eerste trimester SEO, kan zij actief benaderd worden door de onderzoekers voor het invullen van vragenlijsten of deelname aan een interview.

  • Kiest de zwangere na counseling niet voor het eerste trimester SEO, maar wel voor het tweede trimester SEO?
   Zij kunnen na toestemming aangemeld worden door de verloskundig zorgverlener via imitas@lumc.nl voor een eenmalige digitale vragenlijst. Dit is belangrijk om te onderzoeken waarom zwangeren niet kiezen voor het eerste trimester SEO.

   Voor details over de studie: zie over de IMITAS studie.
   Voor meer informatie over gegevensverwerking binnen de IMITAS studie, klik hier.
    
 • IMITAS-before – lopende studies

  Gegevensverzameling in ziekenhuizen
  Landelijk wordt in kaart gebracht welke foetale afwijkingen op dit moment < AD 18+0 weken middels echo’s worden opgespoord zonder eerste trimester SEO. De prognose-score wordt vervolgens ingevuld bij elke GUO-2 < AD 24+0 weken.

  Vragenlijststudie in verloskundigen- en echopraktijken

  De ervaringen van zwangeren en partners zijn essentieel om te beslissen of er standaard een eerste trimester SEO komt voor zwangeren in Nederland. Dit wordt onderzocht met behulp van online vragenlijsten.

  Vragenlijststudie in centra voor Prenatale Diagnostiek
  Vrouwen en partners die verwezen zijn naar een centrum voor Prenatale Diagnostiek vanwege een afwijkende tweede trimester SEO worden uitgenodigd deel te nemen aan een vragenlijststudie.

  Interviewstudie in centra voor Prenatale Diagnostiek
  Een aantal vrouwen en partners die hun zwangerschap hebben beëindigd naar aanleiding van een afwijkende tweede trimester SEO, wordt uitgenodigd deel te nemen aan een interview.


Meer informatie kunt u vinden op de pagina over de IMITAS-studie.

 
→ Volg ons op Instagram @13wekenecho