Welkom op de website van de IMITAS studie


Vanaf 1 september 2021 wordt het eerste trimester SEO landelijk in studieverband aangeboden in het programma Prenatale screening.

De IMITAS studie heeft als doel om potentiële voor- en nadelen in kaart te brengen van het toevoegen van het eerste trimester SEO aan het programma Prenatale screening.

Het RIVM is verantwoordelijk voor de uitvoering van het eerste trimester SEO. Kijk voor meer informatie over het eerste trimester op www.pns.nl, de website van het RIVM over pre- en neonatale screeningen.

Achtergrond

In 2016 heeft de Gezondheidsraad in zijn advies Prenatale screening al geadviseerd over het aanbieden van een echoscopisch onderzoek naar structurele afwijkingen (SEO) aan zwangere vrouwen rond 13 weken als onderdeel van het programma van prenatale screening. Veel afwijkingen die bij het tweede trimester SEO worden opgespoord, kunnen namelijk ook al eerder ontdekt worden. In het Gezondheidsraadadvies staat dat nu nog onvoldoende duidelijk is wat precies de opbrengst van het eerste trimester SEO is en hoe de voordelen zich verhouden tot de nadelen. Daarom adviseerde de Gezondheidsraad een landelijk wetenschappelijk onderzoek te doen naar opname van een SEO in het programma vanaf 12 tot 14 weken zwangerschap.

 

 

Actueel

 • Start counseling eerste trimester SEO

  De counseling voor het eerste trimester SEO is gestart per 1 augustus 2021. Wanneer de zwangere deelneemt aan het eerste trimester SEO, kan zij actief benaderd worden door de onderzoekers voor het invullen van vragenlijsten of deelname aan een interview.

  • Kiest de zwangere na counseling niet voor het eerste trimester SEO, maar wel voor het tweede trimester SEO?
   Zij kunnen na toestemming aangemeld worden door de verloskundig zorgverlener via imitas@lumc.nl voor een eenmalige digitale vragenlijst. Dit is belangrijk om te onderzoeken waarom zwangeren niet kiezen voor het eerste trimester SEO.

   Voor details over de studie: zie over de IMITAS studie.
   Voor meer informatie over gegevensverwerking binnen de IMITAS studie, klik hier.
    
 • IMITAS-after- lopende studies

  Gegevensverzameling in ziekenhuizen
  Landelijk wordt in kaart gebracht welke foetale afwijkingen worden opgespoord door het eerste trimester SEO.

  Vragenlijststudies – vrouwen en partners

  Gericht op de ervaring met en mening over het eerste trimester SEO.

  Interviewstudie in centra voor Prenatale Diagnostiek
  Sommige vrouwen en partners die de zwangerschap hebben beëindigd op basis van een structurele foetale afwijking worden gevraagd voor een éénmalig interview met de onderzoekers.


Meer informatie over deze studies kunt u vinden op de pagina over de IMITAS-studie.

 
→ Volg ons op Instagram @13wekenecho