Over de IMITAS studie


Vanaf 1 september 2021 krijgen zwangeren in Nederland een 13 wekenecho aangeboden. De echo is onderdeel van een landelijke wetenschappelijke studie, de IMITAS studie.
Het doel van de IMITAS  studie is om te onderzoeken of de voordelen van de 13 wekenecho opwegen tegen de nadelen ervan.


In de studie wordt onder andere bekeken hoeveel zwangeren er kiezen voor de 13 wekenecho. Ook wordt gekeken naar ervaringen van zwangeren en professionals. Na de studie (2024) beslist het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport of de 13 wekenecho definitief wordt ingevoerd in Nederland.

Dsc08340

IMITAS staat voor IMplementation of fIrst Trimester Anomaly Scan: het invoeren van een vroege echo in de zwangerschap om ernstige lichamelijke afwijkingen bij het kind te onderzoeken.

De IMITAS studie bestaat uit twee onderdelen:

 • De IMITAS-before studie: tot 1-9-2021
  De IMITAS-before studie is de controlegroep die geen 13 wekenecho heeft gehad. In dit cohort worden gegevens verzameld over de huidige verloskundige zorg. Deze groep wordt vergeleken met de groep waarin de 13 wekenecho wel aangeboden wordt.
 • De IMITAS-after studie: vanaf 1-9-2021
  De IMITAS-after studie is de groep die wel een 13 wekenecho aangeboden krijgt.

Op deze pagina vindt u meer informatie over deze studies. IMITAS-before

Deze studie liep tot 1-9-2021.
De IMITAS-before studie bestaat uit drie onderdelen. Hiervoor wordt per onderdeel apart toestemming gevraagd aan u. U wordt niet voor alle onderdelen benaderd.

Gegevensverzameling

Wij vragen alle zwangere vrouwen met een zwangerschapsduur <18+0 weken, die zijn verwezen naar een centrum voor Prenatale Diagnostiek voor echoscopisch onderzoek van hun ongeboren kind(eren), mee te doen aan de studie. Het gaat om informatie over de zwangerschap, uitslagen van screeningen (tweede trimester SEO, NIPT en/of combinatietest) en eventueel vervolgonderzoek (GUO en genotypering) en gegevens over de uitkomsten van de zwangerschap voor moeder en kind. De gegevens worden opgevraagd na uw toestemming bij de verloskundige en/of gynaecoloog (als ze in het patiëntendossier staan). Er wordt verder niets van u verwacht. 

 

Vragenlijststudies

De ervaringen van zwangeren en partners zijn essentieel om te beslissen of er standaard een 13 wekenecho komt voor zwangeren in Nederland. In de IMITAS-before studie lopen twee vragenlijststudies waarvoor zwangeren en partners apart benaderd kunnen worden. 

 • Vragenlijststudie in verloskundigen- en echopraktijken
  Zwangere vrouwen en partners die kiezen voor een 20 wekenecho (SEO) kunnen deelnemen aan deze studie. De vragen gaan over uw mening en ervaring met echo’s en hoe u zich voelt in de zwangerschap en na de bevalling.
  U krijgt in totaal vier korte digitale vragenlijsten: drie tijdens de zwangerschap en één na de bevalling.

  Vfiguur 1 Deelnemers • Vragenlijststudie in centra voor Prenatale Diagnostiek
  In sommige ziekenhuizen in Nederland worden zwangeren en partners uitgenodigd voor deze vragenlijststudie. Alle zwangere vrouwen en partners die verwezen zijn voor een uitgebreide medische echo (GUO) in het ziekenhuis na een afwijkende 20 wekenecho (SEO) kunnen hieraan meedoen. U wordt hiervoor benaderd door uw gynaecoloog.
  Tijdens deze studie krijgt u twee korte digitale vragenlijsten. De vragen gaan over uw mening en ervaring met echo’s en hoe u zich voelt tijdens de zwangerschap en na de bevalling.
  Figuur V2 Before

Interviewstudie

In juli 2021 is een interviewstudie gestart in geselecteerde centra voor Prenatale Diagnostiek met ouders die besloten hebben tot het beëindigen van de zwangerschap op basis van een lichamelijke afwijking bij hun kind wat bij de 20 wekenecho is ontdekt. De interviews vinden 4-6 maanden na de bevalling plaats.

 IMITAS-after

Deze studie loopt sinds 1-9-2021. 
Zwangeren kunnen vanaf 1 september 2021 kiezen voor een 13 wekenecho als zij aan de wetenschappelijke studie meedoen. 
Wilt u een 13 wekenecho inplannen of wilt u meer informatie over de 13 wekenecho? Dit gaat via uw verloskundig zorgverlener (verloskundige of gynaecoloog). De onderzoekers kunnen de 13 wekenecho niet voor u plannen.

Kijk op www.pns.nl voor meer informatie over de 13 wekenecho en hoe u een afspraak kunt maken voor de 13 wekenecho.Gegevensverzameling

De onderzoekers krijgen gegevens over het beloop en de uitkomsten van de zwangerschappen van de vrouwen die kiezen voor een 13 wekenecho.

Voorbeelden van gegevens die de onderzoekers kunnen zien:

 • Datum van counselingsgesprek en 13 wekenecho, datum waarop u bent uitgerekend, de uitslag van prenatale screening (de NIPT, de 13 en 20 wekenecho) en eventuele vervolgonderzoeken (uitgebreidere echo (GUO), vlokkentest, vruchtwaterpunctie, bloedonderzoek).
 • Gegevens over uw zwangerschap (zoals uw lengte, gewicht en eventuele bezoeken aan specialisten in het kader van de zwangerschap).
 • De geboortegegevens (geboortedatum en gezondheid van het kind).

 

Vragenlijststudies 

In de IMITAS-after studie worden een aantal vragenlijststudies gedaan. Vrouwen en partners kunnen hiervoor via email benaderd worden. De onderzoekers versturen willekeurig een digitale vragenlijst. Het kan dus zijn dat u nooit benaderd wordt voor de studie.

 • Vragenlijststudie IMITAS V1: Keuze voor de 13 wekenecho
  Deze vragenlijst is bedoeld voor vrouwen (en partners) die hebben gekozen voor een 13 wekenecho. U krijgt vier korte digitale vragenlijsten. De eerste duurt 15 minuten om in te vullen, de overige vragenlijsten 5-10 minuten. 


  Vfiguur 1 Deelnemers
 • Vragenlijststudie IMITAS V2: Afwijkende 13 wekenecho
  Deze vragenlijst is bedoeld voor vrouwen (en partners) die een 13 wekenecho hebben gehad waarvan de uitslag afwijkend was. U krijgt drie korte digitale vragenlijsten. De eerste duurt 15 minuten om in te vullen, de overige vragenlijsten 5-10 minuten.

  Figuur V2 Deelnemer

 

 • Vragenlijststudie IMITAS V3: normale 13 wekenecho, afwijkende 20 wekenecho
  Deze vragenlijst is bedoeld voor vrouwen (en partners) die een afwijkende 20 wekenecho hebben gehad na een normale 13 wekenecho.  U krijgt twee korte digitale vragenlijsten. De eerste duurt 15 minuten om in te vullen, de tweede 5-10 minuten.

  Figuur V2 Before
 • Vragenlijststudie IMITAS V4: geen deelname aan 13 wekenecho
  Deze vragenlijst is bedoeld voor vrouwen (en partners) die niet kiezen voor een 13 wekenecho. U krijgt één korte digitale vragenlijst. Het kost u 15 minuten om in te vullen.


 

Interviewstudie 

Sommige vrouwen en partners, die de zwangerschap hebben beëindigd vanwege een lichamelijke afwijking bij hun kind, worden gevraagd voor een interview met de onderzoekers. Het is een éénmalig digitaal interview en vindt plaats 4-6 maanden na de bevalling. Alle vrouwen hebben een 13 wekenecho gehad. 

 


Het RIVM is verantwoordelijk voor de uitvoering van de 13 wekenecho. Kijk voor meer informatie over de 13 wekenecho op www.pns.nl, de website van het RIVM over pre- en neonatale screeningen.